Streekconferentie Veluwemeerkust

Trots op de Veluwemeerkust

Geniet u ook zo van het fraaie landschap langs de Veluwemeerkust? Ziet u kansen om het gebied nog mooier te maken? Of zijn er plekken waar u zich zorgen over maakt? Op zaterdag 7 oktober 2017 organiseerde Natuurmonumenten de Streekconferentie Veluwemeerkust.

Tijdens de Streekconferentie zijn ruim 150 andere bewoners en vertegenwoordigers van organisaties uit de streek actief in gesprek gegaan over hun dromen, zorgen en wensen voor het landschap ten oosten van Harderwijk en ten westen van Nunspeet, van het Veluwemeer tot aan de A28. Niet omdat het allemaal anders moet, wel omdat het nog beter kan. Zeker als de mensen uit de streek zelf ideeën aandragen en de schouders zetten onder het verbeteren van hun landschap.

Aan de hand van de resultaten van de Streekconferentie hebben tijdens de Terugkomdag op 11 november 2017 ruim 80 mensen uit de streek en van organisaties uit het gebied verder gewerkt aan het uitwerken van de projectideeën. Zij vormden werkgroepen die met een idee van de Steekconferentie of een clustering van ideeën verder gaan.


Filmimpressie van de Streekconferentie

Bekijk hieronder de gefilmde impressie van de hele dag. Op de resultaten-pagina worden de gepitchte ideeën weergegeven.