Bloemkampen en Mheenlanden

Natuurmonumenten als beheerder in het gebied Veluwemeerkust

Natuurmonumenten is binnen het werkgebied van de streekconferentie eigenaar en beheerder van twee gebieden aan de Veluwemeerkust: Bloemkampen aan de oostkant van de Hierdense beek (ruim 300 ha, voornamelijk in de gemeente Nunspeet) en de Mheenlanden aan de westkant van de Hierdense Beek (ca 45 ha, in de gemeente Harderwijk ). Net ten zuiden van het streekconferentiegebied beheert Natuurmonumenten de Leuvenumse Bossen met het ecoduct over de A28.

Bloemkampen

De Bloemkampen is een open gebied waar je nog ongestoord kunt uitkijken over land en water. Niet voor niets is het gebied door de Provincie Gelderland aangewezen als schakel in het netwerk van Gelderse natuurgebieden, met als opgave de natuurkwaliteiten ervan te versterken. Met een juist pakket aan maatregelen komen de bloemen weer terug in de wei- en hooilanden. Natuurmonumenten is  momenteel in samenwerking met het Waterschap Vallei en Veluwe, de gemeente Nunspeet en de Provincie Gelderland de inrichtings- en beheermaatregelen concreet aan het maken.

Op 28 september organiseren deze partijen tussen 17 en 20 uur in Dorpshuis de Wieken in Hulshorst een inloopavond om de eerste contouren van deze plannen toe te lichten, suggesties voor verbeteringen te horen of verzoeken tot aanpassingen te vernemen. Meer informatie op onze website.

Natuurmonumenten is benieuwd of er op de Streekconferentie ook mensen zijn die met haar mee willen denken over de recreatieve maatregelen zoals wandelmogelijkheden en zitbankjes in de Bloemkampen. Daarnaast heeft Natuurmonumenten de wens de Bloemkampen voor dieren te goed verbinden met het ecoduct over de A28 en dat de wandel- en fietsmogelijkheden van de Bloemkampen naar de Veluwse bossen beter worden. Graag werken we samen met u deze ideeën verder uit.

Mheenlanden

Natuurmonumenten heeft dit voorjaar ca 45 hectare grasland in de Mheenlanden van de gemeente Harderwijk overgenomen. Lees ook het nieuwsbericht hierover op onze website.

Natuurmonumenten is op zoek naar een aantal betrokken omwonenden die samen verder wil denken over een waardevolle ontwikkeling van dit gebied en de naaste omgeving. Als er op de Streekconferentie een groep mensen is die dit willen oppakken, gaat Natuurmonumenten graag samen met hen hiermee aan de slag.