Gebied

Veluwemeerkust

De Veluwemeerkust is een gebied met een bijzondere historie, vroeger regeerde hier de Zuiderzee. Zo woest als destijds is het er nu al lang niet meer, maar het blijft een dynamisch gebied. Het landschap is volop in ontwikkeling en biedt ruimte aan wonen, recreatie, landbouw en natuurontwikkeling. Voor veel dieren en planten vormen de natuurgebieden langs de Veluwemeerkust een belangrijke overgang: van de dichte bossen en heidevelden op de Veluwe naar het open weidelandschap langs het Veluwemeer. Het is van oudsher een vochtig gebied. Dit komt onder meer door aanvoer van kwelwater vanaf de Veluwe. En ook de vele beken zorgen voor water. Het gebied heeft veel potentie: voor zijn bewoners en bezoekers, voor landbouwers en voor de natuur. Dat vraagt wel om samenwerking en het kennen van elkaars verhaal. Het is een puzzel die we het beste met elkaar kunnen blijven leggen. Daar betrekken we u, als inwoner, gebruiker of aanwonende, graag bij!

Op de gebiedskaart is aangegeven over welk gebied gesproken zal worden tijdens de streekconferentie.

Lees ook: Bloemkampen en Mheenlanden