Ongewenste ontwikkelingen afremmen

Kerndoel van het project
  • Hondenstrand wordt al in de stad gemaakt, niet nodig in dit gebied
  • Vliegroutes tegengaan
  • Zo klein mogelijke recreatievoorzieningen. Natuur voorrang geven. Geen Nunspeet aan zee.
Contactgegevens

Wilt u zich aansluiten bij of heeft u vragen voor deze werkgroep? Dan kunt u contact opnemen met: