Project inspraak

Kerndoel van het project

Bottom-up communicatie! Mensen bereiken en inspraak faciliteren. De werkgroep wil de behoeften van inwoners en gebruikers van het gebied in kaart brengen en zorgen voor duidelijke communicatie.

Dit gaan we doen

De werkgroep ziet vooral een rol voor zichzelf weggelegd in het faciliteren en het integraal oppakken van processen. Bijvoorbeeld als de vergunning voor het vernatten van de Bloemkampen wordt uitgegeven, wil zij communiceren tussen de werkgroepen over wat wel en niet kan. De werkgroep denkt aan:
Info-avond over de Bloemkampen
Communicatie gebiedsarbeiders in 1-op-1 gesprekken

Dit is onze eerste stap

De werkgroep komt in februari 2018 weer bij elkaar, in het gemeentehuis van Nunspeet. Voor die afspraak wil de werkgroep graag het onderliggend beleid duidelijk krijgen, hiervoor gaat zij informeren bij Natuurmonumenten.

Contactgegevens

Wilt u zich aansluiten bij of heeft u vragen voor deze werkgroep? Dan kunt u contact opnemen met de trekker Erna Kroeze.