Weidevogels

Kerndoel van het project

Vergroten (versterken en terugbrengen) van de weidevogelstand. De werkgroep ziet de huidige weidevogelstand achteruit gaan door insecticidengebruik, waterstandverlaging en het agrarisch gebruik/beheer en wil daar graag verandering in brengen. De ambitie is om terug te gaan naar de stand van 1900. Dit kan door onder andere te zorgen voor een concentratie van de land-/ weide-/ en bouwgronden en te zorgen voor rust- en broedgebieden voor vogels.

 

Dit gaan we doen

De werkgroep gaat aan de slag met het maken van een inventarisatie van:

  • het vogelbestand en de andere diersoorten in het gebied
  • het grondeigendom
  • de ontwikkelingen in het gebied (o.a. recreatie)
  • de impact van de Natura2000-gebieden
Contactgegevens

Wilt u zich aansluiten bij of heeft u vragen voor deze werkgroep? Dan kunt u contact opnemen met één van de drie groepsleden/trekkers