Beken

Kerndoel van het project

Instandhouden en eventueel herstellen van de natte infrastructuur van de Mheenlanden, Bloemkampen en omgeving.

Dit gaan we doen
  • Tochtsloot als delta in de Bloemkampen, tevens verbetering waterkwaliteit. In beschouwing nemen met project Bloemkampen
  • Onderzoeken welk beheer geschikt is voor wandelpaden/beleving/stilte
  • Rondje/wandelpad Mheenlanden. West Hierdense beek (klaphek)
  • Verlaging oeverkanten
  • Beschaduwingen in relatie tot houtwallenstructuur (cultuurhistorie)
Contactgegevens

Wilt u zich aansluiten bij of heeft u vragen voor deze werkgroep? Dan kunt u contact opnemen met de trekker Frans Jansen.