Bijen- en insectenhotels

Kerndoel van het project

Bewustzijn vergroten over het belang van insecten, door middel van het ontwerpen, (laten) bouwen van grote en kleine insectenhotels.

Dit gaan we doen

De werkgroep gaat aan de slag met het maken van bouwpakketten voor insectenhotels, bijv. in samenwerking met groep 8 van alle basisscholen. Ook willen ze zorgen voor grote hotels op openbare plaatsen in het Veluwemeergebied. Daarnaast ziet de werkgroep een breed scala aan acties die kunnen bijdragen aan het creëren van een goed leefgebied voor insecten, zoals

  • Bloemenmengsels verspreiden
  • Informatieborden plaatsen, bijv. bij hotels
  • Lespakketten op scholen
  • Beter bermenbeleid
  • Drachtplanten
  • Bewoners informeren
  • Educatie (via Oerrr/Natuurmonumenten, scholen en natuureducatiecentrum)
Dit is onze eerste stap

De eerstvolgende afspraak van de werkgroep volgt zo spoedig mogelijk, via mail volgt het verdere contact. Reinard vraagt Jos van Eck om zich bij de werkgroep te voegen.

Contactgegevens

Wilt u zich aansluiten bij of heeft u vragen voor deze werkgroep? Dan kunt u contact opnemen met de trekker Reinard Olthuis.