Fietsen

Kerndoel van het project

Herstel van het oude fietspad langs het Veluwemeer.

Dit gaan we doen

De werkgroep wil aan de slag om met het realiseren van een fietspad langs het Veluwemeer, binnen bestaande kaders en randvoorwaarden. Een aantal ideeën die op de Terugkomdag genoemd zijn:

  • Het fietspad tussen Hierden en Harderwijk goed door laten lopen
  • Vogelkijkscherm, zoals bij de Pol bij Nunspeet. Zodat het mogelijk is om vogels te kijken, zonder de rust te verstoren
  • Een ruiterpad aanleggen langs het nieuwe fietspad
  • Tussen Hierden en Harderwijk moeten vogels blijven vliegen

Op de Terugkomdag bleek gedurende het gesprek dat de wens van de werkgroep niet altijd past binnen bestaande beleidskaders, zoals de Natura2000-wetgeving. In een eerste ontwerpsessie zou de werkgroep samen met Natuurmonumenten, de gemeente, en eventueel andere grondeigenaren en belanghebbenden, aan de slag kunnen gaan om te kijken hoe het fietspad op een zorgvuldige manier in te passen is in het landschap.

Contactgegevens

Wilt u zich aansluiten bij of heeft u vragen voor deze werkgroep? Dan kunt u contact opnemen met Marije Sanderman.