Gezamenlijke vertegenwoordiging landbouw

Kerndoel van het project

Zorgen voor een georganiseerde en gezamenlijke vertegenwoordiging van de landbouw, om op een constructieve manier met Natuurmonumenten in gesprek te kunnen gaan.

Contactgegevens

Wilt u zich aansluiten bij of heeft u vragen voor deze werkgroep? Dan kunt u contact opnemen met een van de twee trekkers: