Natuur-doe-centrum

Kerndoel van het project

Het opzetten van een werkschuur ‘Natuurlijk samen’. Een centrum voor educatie, een belevingsplek voor scholen en particulieren. Het centrum moet een natuurlijke uitstraling hebben, vrij toegankelijk zijn, waar scholen, boeren, en imkers bij betrokken worden. Ook zou een belevingspad deel kunnen uitmaken van het geheel.

Hiervoor zou de werkschuur aan de Killenbeekweg opgeknapt moeten worden.

Dit gaan we doen

De werkgroep vergadert zo vaak als nodig. De werkgroep ziet meer een rol in de uitvoering van werkzaamheden, dan om de voortrekkersrol op zich te nemen. In januari 2018 bezoekt de werkgroep de werkschuur in de Wieden, samen met Marcel Kwant. Andere stappen die de werkgroep gaat ondernemen:

  • Natuurmonumenten betrekken (Oerrr)
  • Leskisten opvragen van de Hortus
  • Met Natuurmonumenten naar de Wieden om de werkschuur te bezichtigen

Contactgegevens

Wilt u zich aansluiten bij of heeft u vragen voor deze werkgroep? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris Karl Wessels.