Ruimte voor erven

Kerndoel van het project
  • Boerderijen (incl. erven) van de Essenburgh en de verdere omgeving daarvan beschermen
  • Instandhouden en ontwikkelen van (boeren)erven
Dit is onze eerste stap

De werkgroep komt in januari 2018 bij elkaar in het gemeentehuis van Harderwijk.

Contactgegevens

Wilt u zich aansluiten bij of heeft u vragen voor deze werkgroep? Dan kunt u contact opnemen met de trekker Jaap vd Poppe.