Toegankelijkheid voor mindervaliden

Kerndoel van het project

Toegankelijk maken van wegen, paden, strandjes voor mindervaliden en het zoeken naar geschikte plekken voor rustbankjes. Het voormalige strand van Hierden in ere herstellen.

Dit is onze eerste stap

We plannen een vergadering in het veld, bij het boerenstrandje en het fietspad bij de Duitse brug. We willen Natuurmonumenten vragen dit veldbezoek te organiseren.

Contactgegevens

Wilt u zich aansluiten bij of heeft u vragen voor deze werkgroep? Dan kunt u contact opnemen met